top of page

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 KAPSAMINDA KAMU BİLGİLENDİRMESİ


İşletmenin İsmi:

Dolugaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Konya Şubesi


İşletmenin Adresi:

Çomaklı Mahallesi Bahçelievler Cadde No: 14 Meram / Konya ​

Telefon No: 0 (312) 802 00 07 / 0 (539) 668 44 95 / 0 (552) 241 10 99


E-posta Adresi:

info@dolugaz.com / m.opan@lokalenerji.com / a.can@lokalenerji.com


2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi:

Tesisimiz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında yönetmelik hükümlerine tabi olup, yine yönetmelik EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi (BEKRA Bildirimi)” kullanarak beyanı gerçekleştirmiştir. Kuruluşumuz BEKRA Bildirimine göre üst seviyeli bir tesistir ve Madde 11 gereği “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır.


3. İşletme Hakkında Genel Bilgiler:

 Dolugaz tesisine TÜPRAŞ’tan LPG temini gerçekleştiren işletmeler tarafından tankerlerle LPG getirilmektedir. Tankerlerden tesise aktarılan LPG; 4*180 m3 kapasiteli silindir tanklar içerisinde depolanmaktadır. İhtiyaca göre dolum peronundan tankerlere LPG dolumu yapılarak bayilere LPG sevkiyatı gerçekleştirilmektedir.


Depolanan tüm ürünlerde TS ve EN standartlarına veya bu standartlar yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlarda (alt ve üst değerlerine) uygunluk aranmaktadır.


4. İşletmede Bulunan Kimyasallar ve Yapılan Çalışmalar:

İşletmemiz, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine tabidir. Kuruluşun ana faaliyeti sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) depolanması ve kara tankerlerine dolumunun yapılmasıdır. Tehlikeli kimyasalların isimleri ve özellikleri yönetmelik Madde 6’da istenen şekilde Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartında belirtilmiştir.


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, kuruluşta senaryo edilen her kimyasal için hazırlanan (LPG ) Tehlikeli Madde Müdahale Kartları, büyük kaza olması ihtimaline karşı acil servis hizmetlerine tavsiye niteliğinde olarak, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı olunan belediye ve/veya itfaiye teşkilatına gönderilmiş ve güncelliğini sağlanmaktadır. Tehlikeli madde müdahale kartındaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olduğu takip eden bir ay içinde kart güncel duruma göre yeniden düzenlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.


Tesisimizde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında; senaryo edilen tüm büyük kazalar için her türlü önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü Tasarım (standartta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfleri ekipmanları vb.), Proses Alarmları, Fiziksel Korumalar, yangın söndürme ve gaz algılama sistemleri kullanılmıştır.


Fiziksel Korumalar:
Tesisimizde Acil yangın durumunda Pompa sistemini besleyen 200 m3 kapasiteye sahip, (sürekli dolu olarak bekletilen) 1 adet yeraltı yangın suyu havuzu ve 250 m3 kapasiteye sahip, (sürekli dolu olarak bekletilen) 1 adet yerüstü yangın suyu tankı bulunmaktadır. Bunun yanında 5 adet su atma su monitörü bulunmaktadır. Tesis genelinde 35 adet çeşitli ebatlarda KKT yangın söndürme tüpü mevcuttur. Ayrıca 2 adet yangın hidrantı ve 8 adet yangın dolabı bulunmaktadır. Dolum adası, pompa dairesi ve tankların üzerinde spring sistemi mevcuttur.

5. Tesiste Bulunan Acil Durum Eylem Planı:

Tesisimiz büyük bir kaza olması durumunda kullanılmak üzere Acil Durum Planını hazırlamış ve belirli periyotlarda hazırlanan senaryolara göre itfaiye ve sağlık kuruluşları gözetiminde tatbikatlarını yapmaktadır.


Kuruluşta oluşturulan senaryo içeriğinde görev almaları öngörülen Acil Servis hizmetlerinden, itfaiye ve ambulans hizmetlerini veren kurumlar ile etkin iletişim kurularak; tatbikatlar ve yönetmelik kapsamında bilgilendirilmeler ile acil servis hizmeti veren kurumların tesisi tanıması sağlanmaktadır.


5.1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkında bilgi;

Kuruluşta bulunan tehlikeli kimyasalların zararlılık özellikleri fiziksel, sağlık ve çevreseldir. Bu kimyasalların dahil olabileceği kazalarda yangın, patlama, toksik yayılım riski bulunmaktadır. Risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup gerektiğinde ek önlemlerde alınarak risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir. 

5.2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi;

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için “Güvenlik Yönetim Sistemi” kurulmuş olup, acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek de dahil organizasyon belirlenmiş, planlamalar yapılmıştır. 

Dolugaz tesisi; sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:


•    Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum.
•    Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
•    Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem alınması.
•    Yıllık SEÇ-G amaç ve hedeflerini ortaya koymak, sistemi sürekli gözden geçirmek, sürekli gelişme ve iyileştirme.
•    İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması.
•    Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi,
•    Uygun kaynak kullanımı,
•    Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması.

Dolugaz tesisi, bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir.

6. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait açıklamalar:

İşletmemizde bulunan kazaya sebebiyet verebilecek kimyasal maddelerin ve bu maddelerin temel zararlılık özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Tehlikeli Madde:

LPG

Tehlikeli Maddenin Hangi Amaçla Bulundurulduğu:

Hammadde

CAS Numarası:

68476-85-7

Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı

Fiziksel (P)
Sağlık (H)

SINIFLANDIRMA

Zararlılık İfadesi Kodu:

H220
H280

SEA Yönetmeliğine Göre Zararlılık İfadesi ve Zararlılık Sınıf Kodu & Kategorisi:

Çok kolay alevlenir gaz. (Alev. Gaz 1)
Basınçlı gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir. (Basınçlı gaz)

Yönetmelik Kapsamındaki Adlandırılmamış Maddenin Zararlılık Kategorisi / Adlandırılmış İse Maddenin Numarası:

18

6.1 Acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amacı ile acil hizmet birimleri ile işbirliği yapılmaktadır. 

 

İletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:


ACİL DURUMLARDA İLETİŞİME GEÇİLECEK TELEFON NUMARALARI:

Konya Valiliği:
0(332) 310 20 10-11-12-13

Meram Kaymakamlığı:

0(332) 351 88 30


Meram Belediye Başkanlığı:
0(332) 320 10 00
   
Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü:
0(332) 224 56 00
   
Konya İl Sağlık Müdürlüğü:
0(332) 310 40 00 – 444 42 00
   
Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü:
0(332) 310 48 30
   
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü:
0(332) 322 99 24 - 0(332) 322 69 52
   
Konya Meram Devlet Hastanesi:
0(332) 221 00 00
   
Konya Şehir Hastanesi:
0(332) 310 50 00


Acil Çağrı Merkezi: 112
Karayolları: 159
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
Elektrik: 186
Doğalgaz: 187

bottom of page